Muista nämä asiat aurausviitoituksesta

Muista nämä asiat aurausviitoituksesta

Ensimmäinen talvihoitotyö on aurausviittojen pystyttäminen.

Aurausviitoituksen tarkoitus on

  • merkitä tien turvallisesti aurattava leveys
  • estää yliauraaminen ojan päälle
  • merkitä auraamista haittaavat tai vaarantavat kivet ja muut esteet
  • merkitä tietä kaventavien, lyhyiden rumpujen paikat
  • merkitä muidenkin rumpujen paikat mahdollisesti tarvittavan rummunsulatuksen varalta
  • merkitä kohtaamispaikat, kavennukset ja tarvittaessa liittymien paikat
  • merkitä muut erityiskohteet, mm. kaiteiden päät

Aurausviittoina käytetään nykyään enimmäkseen muovisia, heijastinnauhalla varustettuja oransseja aurausviittoja. Yleisimmät mitat ovat Ø20 mm x 1500 mm ja Ø25 mm x 1500/1800 mm. Viittoja myydään yleensä 50 kappaleen nipuissa sekä yksittäiskappaleina.

Vastuu turvallisesta aurausviitoituksesta on viime kädessä tienpitäjällä. Aurausviittojen pystyttäminen sopii parhaiten aurausurakoitsijan tehtäväksi. Tienpitäjä voi tehdä pystytyksen itsekin tai ostaa sen muulta palveluntarjoajalta. Viitat asetetaan noin 0,1 metriä ojaluiskan taitteen ulkopuolelle ja kallistetaan hieman eteenpäin ja ulospäin.

Yksityisteillä asennus tehdään yleensä käsityönä rautakankea käyttäen. Aurausviittojen suositeltava välimatka on suoralla tieosuudella 70–80 metriä. Mutkaisella tieosuudella välimatka on 40–50 metriä. Suositeltavaa on pystyttää viitat tien vastakkaisilla puolilla kohdakkain.

Aurausviitoituksessa on huolehdittava liikenteen varoittamisesta ja liikenteelle aiheutuvien vaarojen välttämisestä. Kaikissa autoissa ja työkoneissa on oltava asianmukaiset varoituslaitteet. Jalkamiesten on hyvä käyttää heijastinliiviä. Tienylitykset ja siirtymiset on tehtävä varovaisuutta noudattaen.

Työn tilaajan ja toteuttajan keskinäinen vastuu määräytyy urakkasopimuksen tai alan yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Tieisännöinti Kangasniemi Oy

TUTUSTU TÄSTÄ

 

Lähde: Teuvo Taura (Tieyhdistys)