Keskustelu, huomautus, kirjallinen varoitus ja huoneiston haltuunotto.

Alla pikaopas, ”vaihe 1 tärkein ”ja vielä kerran ”vaihe 1 tärkein”.

Vaihe 1.
Keskustele ja sovittele, jos ei tehoa….

Vaihe 2.
Huomautus mielellään kirjallisesti tai hallituksen tai isännöitsijän puhuttelu.

Vaihe 3.
Kirjallinen varoitus, hallitus laatii kirjallisen varoituksen, todetaan syy ja mihin mahdollisesti johtaa.

 1. Maksamattomat yhtiövastikkeet
  (2 – 3 kk maksamatta)
 2. Häiritsevä elämänvietto
  (toistuva, 2-3 naapuria valittaa kirjallisesti hallitukselle)
 3. Huoneiston huono hoito
  (hajuhaitta, palokuorma tai vahingonkorjauksen laiminlyönti)
 4. Asunnon käyttö väärään tarkoitukseen
  (yhtiöjärjestyksen vastainen)

Vaihe 4.
Kirjallinen varoitus ei tehoa, hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.
Kutsussa kerrotaan huoneiston mahdollisesta haltuunotosta, jos yhtiökokous päättää ottaa huoneiston haltuun…

 

Näin asunnon haltuunotto tapahtuu

Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus ottaa osakkeenomistajan huoneisto haltuunsa laissa määritellyin edellytyksin enintään kolmen vuoden ajaksi. Asiasta päättää taloyhtiön yhtiökokous.

Hallituksen on annettava osakkeenomistajalle ensin kirjallinen varoitus ennen kuin päätös hallintaan otosta voidaan tehdä.

Haltuunotosta huolimatta huoneiston omistusoikeus säilyy osakkaalla.

Taloyhtiö vuokraa tilan kolmannelle osapuolelle. Jos vuokratuotoilla ei tarvitse kuitata esimerkiksi osakkaan vastikerästejä, taloyhtiö tilittää vuokraa osakkaalle.

Jos osakas tai asukas katsoo haltuunottopäätöksen olevan perusteeton, hän voi nostaa asiasta moitekanteen. Jos kannetta ei nosteta määräajassa, päätös on lainvoimainen.

Häätö voi olla pitkä prosessi

Haltuunottopäätöksen jälkeen taloyhtiö pyytää osakasta muuttamaan pois asunnosta. Jos asukas ei lähde suosiolla, taloyhtiö hakee häätöpäätöksen tuomioistuimelta. Isoissa kasvukeskuksissa häädön saamisen voi mennä hyvinkin yli puoli vuotta. Ulosottoviranomaiset huolehtivat häädön täytäntöönpanosta. Ulosottoviranomainen lähettää asukkaalle muuttokehotuksen, jossa häädettävää kehotetaan poistumaan vapaaehtoisesti ja huolehtimaan omaisuutensa poisviemisestä.

Jos häädettävä ei poistu asunnosta viimeistään ilmoitettuna muuttopäivänä, ulosottoviranomaiset suorittavat häädön.

Ulosottoviranomainen arvioi häädettävä tilannetta, ja katsoo, onko tarvetta etsiä esimerkiksi sosiaalisesti tuettua asumista.

Häätö toteutetaan häädettävän kustannuksella. Häätö toteutuu, vaikka häädön saanut henkilö ei olisi paikalla.

 

Lisätietoa omalta isännöitsijältä: Ota yhteyttä