Ammu ilotulitteet turvallisesti

HUOMIOI ITSESI JA MUUT !

Jos ammut ilotulitteita, älä juo
Olet vastuussa ilotulitteiden ampumisen seurauksista tilastasi riippumatta.

Jos ammut ilotulitteita, älä säikyttele eläimiä
Vältä aiheuttamasta haittaa lemmikeille ja villieläimille. Monet eläimet pelkäävät ilotulitteita.

Jos ammut ilotulitteita, mene ulos
Valitse käyttöpaikka niin, ettei ilotulitteiden ampumisesta aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai ajoneuvoille.

Jos ammut ilotulitteita, tarkista oikea aika
Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18–02.

Jos ammut ilotulitteita, muista suojalasit
Suojaa omat ja muiden silmät suojalaseilla, kun ammut ilotulitteita.

Jos ammut ilotulitteita, älä roskaa
Vie käytetyt raketit, kepit ja muut jäänteet roskiin viimeistään seuraavana päivänä.

Jos ammut ilotulitteita, ole aikuinen
Älä luovuta ilotulitteita alaikäiselle tai humalaiselle. Vastuu hankkimiesi tuotteiden käytöstä on aina sinulla.

Jos ammut ilotulitteita, lue käyttöohjeet 
Tutustu ilotulitteiden käyttöohjeisiin hyvissä ajoin ennen niiden käyttöä. Noudata ohjeita.

Toimi näin, kun ammut ilotulitteita

Valitse oikea aika

Noudata käyttöaikaa koskevia rajoituksia. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18–02. Muuna aikana ilotulitteiden käytöstä pitää tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilotulitus on mahdollista myös muuna alueellisen pelastuslaitoksen hyväksymänä ajankohtana (esim. venetsialaiset).

Valitse sopiva paikka

Muista, että raketit putoavat ohjauskeppeineen alas sen jälkeen, kun ne ovat toimineet. Ilotulitteiden käyttöä asutusalueiden keskellä tulisi siis välttää. Sopivia paikkoja ovat syrjemmällä olevat aukeiden reunamat, kuten pellot, erilaiset kentät, isot tyhjänä olevat pysäköintialueet, vesialueet ja vastaavat alueet, jossa ilotulitteet voidaan suunnata turvalliseen suuntaan. Käytä sopivaa telinettä tai tukea rakettien ampumiseen. Ilotulituksesta saadaan myös näyttävämpi, jos useat käyttäjät kokoontuvat samoihin paikkoihin niitä käyttämään.

Noudata käyttöohjeita ja suojaa silmäsi

Lue ostamasi tuotteen mukana seuraavat käyttöohjeet hyvissä ajoin ennen käyttöä ja noudata niitä. Kiinnitä erityistä huomiota rakettien suuntaamiseen turvalliseen suuntaan ja tulitteiden sytytystapaan. Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

Ilotulitteita ammuttaessa on käytettävä suojalaseja, ja sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.

Älä missään tapauksessa:

  • Älä sytytä sisätiloissa ulkokäyttöön tarkoitettuja ilotulitteita
  • Älä laukaise ilotulitteita asuinrakennuksen parvekkeelta tai ikkunasta
  • Älä sytytä kädessäsi ilotulitetta, ellei ohjeessa nimenomaisesti todeta, että se on turvallista
  • Älä suuntaa ilotulitetta tai heitä sytytettyä tulitetta kohti muita ihmisiä, rakennuksia, muuta omaisuutta tai palavaa materiaalia
  • Älä käytä paukkupommeja, se on nykyään kokonaan kiellettyä
  • Älä muuntele tai yhdistele millään tavalla kaupasta saatavia tuotteita
  • Älä harkitsekaan käyttäväsi muita kuin kaupoissa myytäviä tuotteita; vakavimmat onnettomuudet aiheutuvat yleensä omatekoisista tuotteista
  • Älä luovuta hankkimiasi ilotulitteita alaikäisten tai alkoholin vaikutuksen alaisten henkilöiden käytettäväksi, vastuu hankkimiesi tuotteiden käytöstä on aina sinulla.

Säilytys kotona

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg.

Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

Ystävällisin terveisin Isännöinti Kangasniemi Oy ja Tukes