Kosteusvaurio kylpyhuoneessa

Taloyhtiön hallitukselle ja osakkaille opas mahdollisissa kosteusvaurio tapauksissa.

Alla neljä käytännön esimerkkiä.

Moni orastava riitatapaus vältetään tutustumalla tähän materiaaliin.

 

esimerkki 1:

Osakkaan kylpyhuoneremontin yhteydessä ilmenee lattiarakenteessa kosteusvaurio

Osakas tekee itse tai teettää kylpyhuoneremontin. Remontin yhteydessä puretaan lattialaatat, joiden alta paljastuu, että vedeneristeet ovat pettäneet sillä seurauksella, että kosteus on päässyt lattiarakenteeseen ja aiheuttanut laajan kosteusvaurion. Rakenne on märkä.

Kun osakas ryhtyy itse kylpyhuoneremonttiin, vastaa hän lähtökohtaisesti itse kaikista remontin kustannuksista. Jos osakkaan remontin yhteydessä kuitenkin paljastuu korjaustoimenpiteitä vaativa vika tai vahinko yhtiön vastuulle kuuluvassa rakennuksen osassa, kuuluvat kyseisen vian poistamisen ja korjaamisen kustannukset yhtiön vastuulle. Vian täytyy olla sellainen, että yhtiönkin siitä tietoisena olisi tullut ryhtyä korjaustoimenpiteisiin.

Jos siis osakkaan remontin yhteydessä pintojen purkamisen jälkeen rakenteesta paljastuu merkittävä kosteusvaurio, tulee yhtiön vastata korjauksista ja kustannuksista kuten kyseessä olisi alun perin yhtiön kosteusvauriokorjaus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiö vastaa lattiapintojen purusta sekä lattiarakenteen kuivaamisesta, vedeneristämisestä ja pinnoittamisesta yhtiön perustasoon. Korjaukset on suoritettava hyvän rakennustavan mukaisella tavalla ja laajuudessa.

Asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta merkitystä ei siten ole sillä, havaitaanko yhtiön vastuulle kuuluva vika osakkaan remontin yhteydessä vai muutoin. Osakkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta osakkaita tulee kohdella samalla tavalla molemmissa tilanteissa.

Vakuutus: Korvausta voidaan hakea kiinteistövakuutuksesta vain, jos kosteusvaurion on aiheuttanut rikkoutunut putki ja siitä vuotanut vesi. Kiinteistövakuutus ei korvaa puutteellisesta vedeneristyksestä aiheutuneita vahinkoja.

(julkaisu: Suomen Kiinteistöliitto ry 2016)

esimerkki 2: (julkaisu: yle.fi)
Paina

esimerkki 3: (julkaisu: kiinteistöliitto.fi)
Paina

esimerkki 4: (julkaisu: HS)
Paina 

 

Tutustu toimintaamme: tästä