Asbestiohje – osakkaat ja asukkaat

Asbestiohje – osakkaat ja asukkaat

Uuden asbestilain vaikutus taloyhtiön osakkaiden remontteihin
Tämä on ohje taloyhtiön osakkaalle, joka suunnittelee huoneistoonsa remonttia. Vuoden 2016 alusta tulivat voimaan uusi asbestilaki ja asbestiasetus. Uudella sääntelyllä turvataan niin asbestin parissa työskentelevien kuin asukkaidenkin turvallisuus. Asbestia sisältävät materiaalit eivät ehjinä ole vaarallisia, mutta purkutyössä syntyvä pöly on erittäin haitallista. Remonteissa tulee varmistua, ettei asbestipölyä jää asuintiloihin. Uusi sääntely ja sen mukana tulleet lisävelvoitteet viivästyttävät niin osakkaiden kuin taloyhtiöidenkin remontteja sekä nostavat kustannuksia.
Miten toimia kotiremonttia valmistellessa ja mitä pitää ottaa huomioon?

1.Asbestikartoitus lisää kustannuksia
Uuden asbestiasetuksen mukaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus tulee etukäteenselvittää kaikissa rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994. Purkutöitä ei saaaloittaa ennen asbestikartoitusta. Asbestikartoituksen saa suorittaa asiaan riittävän perehtynythenkilö. Kartoitus maksaa joitakin satoja euroja. Kartoitusraportti tulee säilyttää.
Asbestia käytettiin eniten 1970-luvulla muun muassa tasoitteissa, laasteissa ja mattoliimoissa,minkä vuoksi sitä voi olla keittiön ja kylpyhuoneen tasoitteissa, laatoituksessa taimuovimatoissa. Naapuriin tehty kartoitus ei takaa oman asunnon asbestittomuutta. Kysylisätietoja taloyhtiösi isännöintiyrityksestä.

2.Purkutyötä saa suorittaa vain pätevä ja rekisteröity toimija
Jos asbestia löytyy kartoituksessa, varmista, että purkutöiden suorittaja onasbestipurkutyöluparekisterissä: https://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi. Asbestipurkuedellyttää työkohteen eristämistä ja turvaosastointia, ja jos tilaa on vähän, voit joutuamuuttamaan purun ja tarkistusmittausten ajaksi pois.

3.Tarkistusmittaus vaatii malttia
Asbestipurkutyön jälkeen urakoitsijan on mitattava puretun ja siivotun tilan ilmanasbestipitoisuus, jotta varmistutaan tilan puhtaudesta. Mittaustuloksen odottaminen venyttääremontin kokonaiskestoa.

4.Dokumentaatio
Vaadi urakoitsijalta dokumentaatiota urakan eri työvaiheiden hintavaikutuksesta.
Säilytä kirjallinen asbestikartoitusraportti.

5.Kustannusten jako
Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön ja osakkaiden kunnossapitovastuunjaosta, elleiyhtiön yhtiöjärjestyksessä asiasta ole muuta määrätty. Jos yhtiön kunnossapidettävärakennuksen osa on rikki, tulee yhtiön teettää korjaus ja maksaa kustannukset. Jos taasremontti tehdään siksi, että osakas haluaa uudistaa huoneistonsa sinänsä ehjiärakenteita/laitteita, maksaa osakas kartoitus-, purku- ja remonttikustannukset. Asbestilainuudistus ei vaikuta taloyhtiössä voimassa olevaan kustannustenjakoon.

6.Isännöinti asiantuntijana
Isännöintiyrityksen puoleen kannattaa kääntyä, jos asbesti herättää remontin yhteydessäkysymyksiä. Jos korjaus kuuluu taloyhtiön vastuulle, isännöinti hoitaa edellä mainitutrakennuttajan velvollisuudet kartoittajien ja urakoitsijoiden kanssa.